Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 74-400 Dębno ul. Mickiewicza 36

Numer identyfikacyjny REGON 384944189

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sdsdebno@wp.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

sdsdebno@wp.pl Telefon kontaktowy 798 680 809

Data 2021-02-01

Miejscowość Dębno

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat Powiat myśliborski Gmina Dębno (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? [ X ] TAK
 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? [ X ] TAK
 2. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [ X ] TAK
 3. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [ X ] TAK
 4. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:  W budynku zamontowana jest winda.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   0

Liczba aplikacji:                                              0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                  0

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

  Liczba stron:                                                   0

Liczba aplikacji:                                              0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny                                                                                       [ X ] TAK
 2. Kontakt korespondencyjny                                                                            [ X ] TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                      [ X ] TAK
 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych                                                                     [ X ] TAK
 5. Przesyłanie faksów                                                                                        [ X ] NIE
 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)                                                              [ X ] NIE
 7. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                              [ X ] NIE
 8. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                   [ X ] NIE
 9. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?                                                       [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:                                0

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo? 
 2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 
 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? 
 2. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?                                   [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?                                                                 [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?                                                                                                [ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?                      [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?                                                       [ X ] NIE

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz - zD Srodowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie (PDF, 105.16Kb) 2021-07-23 12:00:15 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Zagórska

Data wytworzenia:
23 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Zagórska

Data publikacji:
23 lip 2021, godz. 11:47

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Zagórska

Data aktualizacji:
23 lip 2021, godz. 12:00